Google
Телефон
моб.
098 814 30 14Телефон
моб.
067 208 82 68

Юридичні послуги адвоката громадянам

При здійсненні адвокатської діяльності, адвокат у м. Львові Кульчицький Олександр Сергійович надає юридичну послуги громадянам за наступними напрямками:

Представлення інтересів довірителів в суді у сімейних спорів з питань розірвання шлюбу без згоди чоловіка; визнання шлюбу недійсним/фіктивним; обмеження та позбавлення батьківських прав; стягнення аліментів на дітей у твердій грошовій сумі і процентному співвідношенні; визначення місця проживання неповнолітньої дитини в судовому порядку; встановлення судом порядку спілкування з дитиною; оспорювання батьківства/материнства; встановлення батьківства; розподіл майна подружжя в судовому порядку в тому числі: розподіл нерухомого майна, часток в статутному капіталі комерційних організацій з урахуванням дійсної ринкової вартості активів компанії на момент поділу майна, розподіл боргових зобов’язань подружжя пропорційно присудженого майна; визнання майна набутого у шлюбі особистим майном одного з подружжя тощо.

Представлення інтересів довірителів в суді з житлових спорів з питань вселення в житлове приміщення; виселення з комунальної/службової квартири або квартири належить на праві власності фізичній/юридичній особі; визнання не набувшим права користування житловим приміщенням; в спорах про встановлення порядку користування жилим приміщенням і нездійсненні перешкод у користуванні житловим приміщенням, здійсненні житлових прав; в спорах про поділ будинку та виділ частки в натурі тощо.

Представлення інтересів довірителів в суді по земельних спорах з питань оформлення, набуття права власності і спадкування земельних ділянок; оскарження незаконних дій/бездіяльності представників органів влади; в суперечках між співвласниками про межі земельної ділянки і т.д.

Представлення інтересів довірителів в суді по спадкових справах і спорах з питань відновлення строків на прийняття спадщини, з питань визнання права власності в порядку спадкування за заповітом/законом і встановлення факту прийняття спадщини, встановлення факту належності спадкодавцеві правовстановлюючого документа; визнання заповітів недійсними та інше.

Представлення інтересів довірителів в суді по спорах про визнання угод недійсними з підстав, передбачених Цивільним Кодексом України; в спорах про право власності на рухоме і нерухоме майно між зацікавленими особами.

Представлення інтересів довірителів в суді по страхових спорах з питань відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування або заниження суми виплати страхового відшкодування та ін.

Захист підозрюваного/обвинуваченого в кримінальному процесі на стадії попереднього слідства/дізнання або в суді; захист прав потерпілого у кримінальному процесі, в тому числі шляхом подання цивільного позову.

Представлення інтересів довірителів в суді у справах про адміністративні правопорушення та ДТП.

Представлення інтересів довірителів в суді у справах про захист прав споживачів у разі надання неякісної послуги, покупки неякісного, простроченого товару тощо.

Консультування довірителів по трудових спорах, з питань укладення/розірвання трудового договору; дотримання гарантій передбачених Трудовим Кодексом у разі звільнення працівника; виплати компенсації працівникові у випадках передбачених Трудовим законодавством; гарантії сторін трудового договору, а також представлення інтересів в суді у всіх трудових спорах.

Представлення інтересів довірителів в суді у справах про порушення публічних прав громадян за участю державних органів та їх представників, в тому числі по справах про оскарження нормативно-правових актів; справи про оскарження дій/бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців; у справах про захист виборчих прав або права на участь у референдумі громадян України; в спорах з питань отримання/позбавлення громадянства України та інше.

Представлення інтересів довірителів в суді по спорах з медичними установами про якість наданої медичної допомоги або медичних послуг.

Представлення інтересів довірителів на стадії реалізації судового рішення у разі протидії виконавчої служби або боржника виконанню судового рішення.

Адвокат Кульчицький О. С. надає й інші юридичні послуги, звертайтесь.

Коментування закрито.

Практичні поради

    Google+