Google
Телефон
моб.
098 814 30 14Телефон
моб.
067 208 82 68

аналіз та розробка договорів

Адвокат Кульчицький Олександр Сергійович надає послуги з розробки та правового-аналізу господарських договорів.
Цивільним Кодексом України гарантується свобода договору, це означає, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам
цивільного законодавства. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.
Разом з тим, сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Договір є підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків, тому до укладення будь-якого договору потрібно відноситись дуже відповідально та з повним усвідомленням обсягу обов’язків, які покладаються цим договором на кожну із сторін.

Дуже часто бувають випадки, коли люди тлумачать договір на власний розсуд і в повній мірі не усвідомлюють, які права та обов’язки у них виникнуть після підписання договору. В свою чергу, це практично завжди тягне за собою матеріальні втрати для особи. Тому, перш ніж підписати будь-який договір, віднесіть його адвокату, якому знадобиться небагато часу для того, щоб здійснити правовий аналіз даного договору та пояснити, які наслідки потягне за собою підписання такого документу.

Правовий аналіз та складання нових договорів здійснює адвокат у Львові Кульчицький Олександр Сергійович.

Коментування закрито.

Практичні поради

    Google+