Google
Телефон
моб.
098 814 30 14Телефон
моб.
067 208 82 68

Ознайомлення з матеріалами справи в суді

24.04.2015

У даній статті ми розглянемо проблему ознайомлення з матеріалами справи в суді.

Здійснюючи юридичну практику, я досить часто зустрічався із ситуацією, коли необхідно терміново ознайомитись з матеріалами справи, однак, цього не вдавалось зробити у зв’язку з різними відмовками працівників суду. Отже, давайте розберемось детально, хто, коли і як має право знайомитись з матеріалами судової справи.
Питання діяльності суддів загальної юрисдикції регламентується Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді (затверджена Наказом Державної судової адміністрації України 27.06.2006р. №68, зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 24.07.06р. за № 860/12734, далі – Інструкція).

Найпоширенішою відмовкою від надання судової справи для ознайомлення є те, що згідно графіку прийому громадян – на даний час громадян не приймають.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до п.п. 1.9, 23.2 вищевказаної Інструкції, графік приймання громадян не розповсюджується на прокурорів (після пред’явлення службового посвідчення); адвокатів, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення документу, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, а саме: договору про надання правової допомоги; довіреності; ордеру; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги); інших учасників кримінального провадження, адміністративного і цивільного процесу, а також осіб, які брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та, в необхідних випадках, доручення представника).
Отже, якщо Ви є стороною по справі, то в суд можете приходити протягом усього робочого дня.

Після того, як Вам вдалось переконати працівника суду, що на Вас графік приймання громадян не розповсюджується, слід чекати від цього працівника пропозиції написати ЗАЯВУ НА ОЗНАЙОМЛЕННЯ з матеріалами справи. Однак, така його вимога не відповідатиме положенням вищевказаної Інструкції з наступних підстав.
Відповідно до п 1.9. Інструкції приймання громадян у суді здійснюється згідно з законодавством України про звернення громадян та відповідними Правилами внутрішнього розпорядку суду, які затверджуються наказом голови суду. Ознайомлення з матеріалами судових справ здійснюється протягом усього робочого дня апарату суду.
Враховуючи те, що правила внутрішнього розпорядку суду не повинні суперечити чинному законодавству, звернемось відразу до Закону України “Про звернення громадян” де зазначено, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції зауваження, заяви (клопотання) і скарги (стаття 3 Закону).

Звідси можна зробити висновок, що ознайомитись з матеріалами справи можна протягом усього робочого дня зробивши про це звернення (в усній формі).

Відповідно до п. 1.9. Інструкції З метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів, приймання громадян у суді здійснюється відповідним працівником апарату суду, який визначається наказом голови суду.
Особисте приймання громадян з питань роботи суду також здійснюється головою суду або його заступниками та керівником апарату суду.

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна стверджувати про те, що особа, яка є стороною у справі може ознайомитись з матеріалами такої справи в будь-який час роботи суду, повідомивши про це усно відповідального працівника, призначеного наказом голови суду. Якщо такого працівника немає, то з цього приводу слід звертатись до голови суду, його заступників або до керівника апарату суду.

І наостанок, Ви не зобов’язані розписуватись про те, що Ви ознайомились з матеріалами справи, оскільки відповідно до абз. 7 п. 23.2 Інструкції, факт ознайомлення зі справою (матеріалами кримінального провадження) фіксується працівником апарату суду вчиненням на третій сторінці обкладинки справи (матеріалів кримінального провадження) (у довідковому листі) запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження). Інші відомості зазначаються в журналі обліку видачі судових справ для ознайомлення.

Відповісти

Практичні поради

    Google+